Utazási feltételek

Megrendelés írásban (e-mail, vagy a honlapunkon keresztül) történhet, melyet visszaigazolásunkkal elfogadottnak tekintünk és szolgáltatási kötelezettséget vállalunk.
Minimum díj: 4 óra díjtétele, vagy napi 200 kilométer díja kerül számlázásra, abban az esetben is, ha az nincs felhasználva.
Lemondás: belföldi út esetében a kiállás dátumát megelőzően 48 órával, külföldi út esetében az indulás előtti 5. napig kötbérmentes. A megadott határidőkön túl, későn történő lemondás esetén az adott jármű egy napi minimum díja kerül kiszámlázásra, valamint a fuvarvállaló esetlegesen addig felmerült költségei (pl. előre megvásárolt autópálya matrica, kompjegy, stb.). Lemondást kizárólag írásban (levélben, faxon vagy e-mailben) fogadunk el.
Az elszámolás az autóbuszvezető által vezetett menetlevélen szereplő km szám alapján történik.
Az autóbusz bérleti díját az adott út és a személyes igények figyelembe vételével alakítjuk ki.
Az autóbuszvezetők belföldi és külföldi napidíja megegyezés alapján történik.
A Csoportot alkotó személyek iratainak, okmányainak meglétéért a személyek egymaguk felelnek.
 • Az Utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, elõírásokat (pl. útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi elõírások, stb.) betartani. Mindezek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többlet költségek kizárólag az Utast terhelik.
 • Az Utas poggyászának, kézicsomagjának õrzésérõl az utazás során maga köteles gondoskodni.
 • Az autóbuszon felejtett tárgyakért a Vállalkozó nem tud felelõsséget vállalni, ezért minden egyes esetben gyõzõdjenek meg, hogy meg van-e mindenük, ha elhagyják az autóbuszt.
 • Az utazás során az Utas által a buszban okozott kárért (rongálás, nagyobb mértékû szennyezés, …) az Utas közvetlenül tartozik anyagi felelõséggel.
 • A Vállalkozó jogosult Alvállalkozó igénybevételére.
 • A Vállalkozó és partnerei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Csoport az úti célt biztonságban és idõben elérje, azonban az utazás idõtartama függ az idõjárási, az út és forgalmi viszonyoktól is.
 • Az autóbusz megrendelésének visszaigazolásával Halász Attila (továbbiakban Vállalkozó) és a Csoport/Utas között utazási szerzõdés jön létre.
 • A Vállalkozó kijelenti, hogy az autóbuszos személyszállítási tevékenység végzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik és a jogszabályokban elõírt kötelezettségeinek eleget tett.
 • Az autóbusz és vezetõjének iratainak és okmányainak meglétéért a Vállalkozó felel, azért felelõsséget vállal.
 • Az autóbusz utasterében csak kézipoggyász szállítható. Nem minõsül kézipoggyásznak minden olyan méretû tárgy, amely az autóbuszban való mozgást korlátozná. Az autóbusz járóközében aludni, illetve tárgyakat szállítani tilos!
 • Az autóbuszon a dohányzás szigorúan tilos!
 • Az autóbusz hûtõje az autóbusz tartozéka, az nem szolgál az Utasok élelmiszereinek és italainak hûtésére. A hûtést igénylõ gyógyszerek elhelyezhetõek benne.